Wpłaty i sposoby płatności

Wpłaty

Dane przelewu:

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód
w Lublinie z/s w Świdniku
Krystian Jargieło
Kancelaria Komornicza Nr XVII w Świdniku

21-040 Świdnik ul. Niepodległości 20/1

Nr rachunku bankowego: 95 1240 2382 1111 0011 0853 2657

 

Sposoby płatności:

Wpłat można dokonywać w kasie kancelarii lub na rachunek bankowy.

W tytule należy wpisać:

imię i nazwisko, sygnaturę sprawy, rodzaj wpłaty