Krystian Jargieło

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
Lublin-Wschód w Lublinie
z/s w Świdniku

Dura lex, sed lex.

Twarde prawo, ale prawo.

Wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne

Sporządzanie protokół stanu faktycznego
Wykonywanie innych tytułów wykonawczych oraz tytułów egzekucyjnych

Sprawowania urzędowego nadzoru nad publicznymi licytacjami
Doręczanie korespondencji sądowych

Wykonywanie postanowień o zabezpieczeniu spadku lub sporządzeniu spisu inwentarza
Egzekucja świadczeń pieniężnych

Egzekucja świadczeń pieniężnych

Egzekucja nieruchomości

Egzekucja nieruchomości

Egzekucja komornicza alimentów

Egzekucja komornicza alimentów

Sporządzenie spisu inwentarza

Sporządzenie spisu inwentarza

Protokół stanu faktycznego

Protokół stanu faktycznego

Zabezpieczenie roszczeń pieniężnych

Zabezpieczenie roszczeń pieniężnych

Nadzór nad licytacją

Nadzór nad licytacją

Egzekucja świadczeń niepieniężnych

Egzekucja świadczeń niepieniężnych

Krystian Jargieło

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku
Kancelaria Komornicza nr XVII w Świdniku
21-040 Świdnik, ul. Niepodległości 20/1

Kancelaria czynna w godzinach:

Poniedziałek 9:00 – 17:00
Wtorek- Piątek 8:00 – 15:00

Komornik przyjmuje interesantów:

Poniedziałek 9:00 – 17:00

Telefon: +48 533 906 892
E-mail: lublin.jargielo@komornik.pl

Numer konta bankowego:

95 1240 2382 1111 0011 0853 2657

NIP:  918 195 96 32
REGON: 389875033
eSąd: 3149
EPUAP:
KSKrystianJargielo/ezbiegi

Zgodnie z ustawą z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych, komornik jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejonowym. Komornik podlega nadzorowi sądu oraz nadzorowi odpowiedzialnemu prezesa sądu rejonowego, przy którym działa, zwanego dalej „prezesem właściwego sądu rejonowego”. Komornik przy wykonywaniu zadań kieruje się dobrem wymiaru sprawiedliwości oraz interesem publicznym. Komornik jest organem władzy publicznej w zakresie wykonywania czynności w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym. Czynności te wykonuje komornik, z uwzględnieniem wyjątków przewidzianych w ustawach.

Uzyskiwana przez komornika opłata egzekucyjna stanowi niepodatkową należność budżetową o charakterze publicznoprawnym pobieraną za czynności, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2, na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 lutego 2018 r. o kosztach komorniczych (Dz. U. poz. 770).

Właściwość miejscowa

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku Krystian Jargieło jest właściwy do prowadzenia egzekucji na obszarze właściwości Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku tj.:

– w granicach przebiegających od granicy miasta Lublin i gminy Wólka, na wschód od rzeki Bystrzycy do Al. Unii Lubelskiej oraz do skrzyżowania z ul. Fabryczną i na północ od ul. Fabrycznej i ul. Droga Męczenników Majdanka do granicy miasta Lublin z gminą Głusk;

 • Miasta:
 • Świdnik
 • Łęczna
 • Gminy:
 • Bychawa
 • Głusk
 • Jabłonna
 • Krzczownów
 • Ludwin
 • Łęczna
 • Mełgiew
 • Milejów
 • Niemce
 • Piaski
 • Puchaczów
 • Rybczewice
 • Spiczyn
 • Strzyżewice
 • Trawniki
 • Wólka
 • Wysokie
 • Zakrzew
Skontaktuj się z nami
Adres:

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku Krystian Jargieło

Kancelaria Komorniczna Nr XVII w Świdniku
21-040 Świdnik
ul. Niepodległości 20/1

Telefon:

+48 533 906 892

E-mail:

lublin.jargielo@komornik.pl

NIP:  918 195 96 32
REGON: 389875033
eSąd: 3149
EPUAP: KSKrystianJargielo/KS

Kancelaria czynna:

Poniedziałek 9:00 - 17:00
Wtorek- Piątek 8:00 - 15:00

Komornik przyjmuje interesantów:

Poniedziałek 9:00 - 17:00

Formularz kontaktowy
  Niniejsza strona internetowa ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez Kancelarię. Informacje zawarte na stronie nie stanowią również oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.